2022-05-03 02:26:00

U SVIJETU LIKOVNIH UMJETNIKA - 4. razred

Učenici 4. razreda od početka nastavne godine sudjeluju u eTwinning projektu ˝U svijetu likovnih umjetnika˝ (autorice projekta Sandra Vuk i Nevenka Dimač) .

 
 

Na početku 1. sata (26.4.2022.) smo se upoznali s umjetnikovim stvaralaštvom služeći se prezentacijom. Upoznali  smo osobitosti njegova slikarstva, govorili o njegovu životu, odnosu s drugim ljudima i poteškoćama na koje je nailazio, a sve u namjeri da se učenici snažnije motiviraju, dublje promišljaju i razumije kontekst njegova stvaralaštva. Uz pomoću aplikacije Google Earth "obišli" smo Van Gogh Museum u Amsterdamu i pogledali neka umjetnikova djela. 

Promatrali smo i opisali četiri slike, ponovili komboziciju, boju i slikarski rukopis. Tijekom promatranja slike smo povećavali kako bismo dobro vidjeli debeo nanos boje i kratke poteze kista. Sat smo završili natjecanjem, odgovaranjem na pitanja koja se odnose na likovni zadatak i temu sata. 

2. sat (3.5.2022.) smo počeli prepoznavanjem djela Vincenta van Gogha. Na tabletima u alatu Learningapps smo sparivali sliku i njezin naziv. 

SLIKANJE - Zadatak  je oponašati umjetnikov način nanošenja boje, koristiti različite nijanse boja koje treba nanijeti mnogo s vidljivim potezima kista. 

Izložili smo svoje radove i opisali ih na već uobičajen način s naglaskom na način nanošenja boje. Na kraju smo riješili listić za samoprocjenu. Ovaj zadatak smo ocijenili kao teži.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Adžamovci