2022-02-14 08:00:00

2. razred slika po uzoru na Romera Britta

Učenici 2. razreda od početka školske godine sudjeluju u eTwinning projektu ˝U svijetu likovnih umjetnika˝ (autorice projekta Sandra Vuk i Nevenka Dimač) .

Do sada smo upoznali nekoliko uumjetnika. Crtali smo i slikali po uzoru na Pieta Mondriana, Indy Maverick, Vasilija Kandinskog i Ivana Generalića. Zadnji nam je izazov bio brazilski umjetnik Romero Britto. Naučili smo da je bio inspiriran grafitima i kubizmom, ali i da njegove slike i žive boje koje koristi simboliziraju nadu, snove i sreću. Čest motiv njegovih slika su životinje pa smo po uzoru na njega nacrtali šarene pse.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Adžamovci