preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Adžamovci

Login
>>VIRTUALNA KNJIŽNICA

>>Tražilica
>>Dvije,tri o...

Vladimir Nazor rođen je 30. svibnja 1876. u Postirama na Braču. Na rodnome otoku polazio je pučku školu, u Splitu klasičnu gimnaziju s koje je prešao na sedmogodišnju realku, te maturirao 1894 godine. Studirao je prirodne znanosti, matematiku i fiziku u Grazu (Austrija) i jedan semestar u Zagrebu, a diplomirao 1902 godine. Počeo je raditi kao suplent u splitskoj gimnaziji, potom kao profesor u Zadru te od 1903. do 1918. godine u Istri (Pazin, Kopar i Kastav), koja je presudno obilježila njegovo stvaralaštvo. Dvije je godine u Zagrebu, a potom upravitelj dječjeg doma u Crikvenici, 1926. na Sušaku, ponovo u Crikvenici, a od 1931. opet u Zagrebu do umirovljenja 1933. Krajem 1942. odlazi s Ivanom Goranom Kovačićem u partizane. Obavljao je više političkih dužnosti u vrijeme i poslije rata (predsjednik ZAVNOH-a, predsjednik Sabora). Još 1919. godine postao je dopisni, a 1940. redovni član JAZU (Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti). Pisao je pjesme, prozu, kritike, eseje, feljtone i studije, prevodio i sastavljao antologije i školske udžbenike. Jedan je od najplodnijih i najpopularnijih naših međuratnih pisaca. Umro je u Zagrebu 19. lipnja 1949. Važnije su mu knjige:

Slavenske legende (Zadar, 1900.)Knjiga o kraljevima hrvatskijem (Zadar, 1904.)Veli Jože (Ljubljana, 1908.)Lirika (Zagreb, 1910.)Istarske priče (Zagreb, 1913.)Utva zlatokrila (Zagreb, 1916.)Medvjed Brundo (Zagreb, 1916.)Stoimena (Zagreb, 1916.)Priče iz djetinjstva (Zagreb, 1924.)Istarski gradovi (Zagreb, 1930.)Šarko (Zagreb, 1930.)Pastir Loda (Zagreb, 1939.)Zagrebačke novele (Zagreb, 1942.)Putopisi (Zagreb, 1942.)  

>>e-Škole

KORISNO

Školsko zvono

Raspored zvona :

     Ujutro
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.45 - 10.30
4. 10.40 - 11.25
5. 11.30 - 12.15
6. 12.20 - 13.05

7. 13.10 - 13.55

 

  Poslijepodne
1. 13.15 - 14.00
2. 14.05 - 14.50
3. 15.00 - 15.45
4. 15.50 - 16.35

5. 16.40  - 17.25

6. 17.30  - 18.15

>>Korisno

Praznici učenika u 2021. godini

>>Voćnjak

>> V.N. Nagrada

'Nagradu Vladimir Nazor' dodjeljuje Republika Hrvatska za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma u Republici Hrvatskoj.

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se umjetnicima za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom protekle godine, kao i grupi umjetnika za kolektivna umjetnička ostvarenja.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Nagradu dodjeljuje Odbor 'Nagrade Vladimir Nazor' na prijedlog komisija koje osniva za pojedina područja umjetnosti. Predsjednika i članove Odbora, na prijedlog ministra kulture, imenuje Hrvatski sabor iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika. 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 10. 2016.

Ukupno: 329295
Ovaj mjesec: 1200
 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ Adžamovci

KLASA:112-02/22-01/15

URBROJ:2178-22-02/01-22-1

Adžamovci, 11. ožujka 2022. godine

 

Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja

 

Izvješćujemo Vas da su prema natječajima koji su objavljeni dana 17. veljače 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor” Adžamovci, na prijedlog ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 09. ožujka 2022 godine izabrani sljedeći kandidati:

 

 1. Za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture: Vedrana Cah, VSS, magistra likovne pedagogije,  na neodređeno  nepuno radno vrijeme uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

 

 1. Za radno mjesto učitelj/ica matematike: Nikolina Jugović, VSS magistra primarnog obrazovanja, na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena).

 

 1. Za radno mjesto spremač/ica u PŠ Laze: Branka Grganić, SSS, prodavač, na određeno  nepuno radno vrijeme (zamjena).

 

S poštovanjem, 

       

Ravnateljica:

Marija Petričević, prof.

Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST.pdf

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OŠ «VLADIMIR NAZOR»ADŽAMOVCI

KLASA:112-07/21-01/10

URBROJ:2178/22-02/01-21-1

U Adžamovcima, 09. studenog 2021 godine

                                                                  

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica Kemije

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica Kemija objavljenom dana 12.10.2021 godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ „Vladimir Nazor” Adžamovci, na prijedlog ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 02.11.2021 godine, dana 06.11.2021 sklopljen ugovor o radu s Ksenijom Bokulić-inženjer prehrambene tehnologije, na određeno radno vrijeme.               

                   

                                                                                                                         Ravnatelj/ica:

                                                                                                           Marija Petričević, prof.

Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST.PDF

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

Stjepana Radića 3, Adžamovci

KLASA: 112-07/21-01-/07

URBROJ: 2178/22-02/01-21-1

 U Adžamovcima, 28. rujna  2021 godine

 

U skladu sa člankom 72. Statuta OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci i na temelju članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica Škole Marija Petričević, prof.  donosi:

                                                             O D L U K U

                                      O NEZASNIVANJU RADNOG ODNOSA                                                                

                                                                        I.

S kandidatima prijavljenim na natječaj za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za Stručnog suradnika –pedagog/psiholog/logoped/edukacijski rehabilitator-defektolog, na određeno radno vrijeme. Natječaj je objavljen 13. rujna 2021. te je istekao 21. rujna 2021. godine.

                                                               Obrazloženje

Ugovor o radu nije sklopljen niti s jednim kandidatom te sukladno članku 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „ Vladimir Nazor“ Adžamovci, donosi se navedena odluka.

 

                                                                                                               Ravnateljica Škole:

                                                                                                               Marija Petričević,prof.

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

Stjepana Radića 3, Adžamovci

KLASA: 112-07/21-01-/04

URBROJ: 2178/22-02/01-21-1

Adžamovci, 27.05.2021. godine

U skladu sa člankom 72. Statuta OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci i na temelju članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica Škole Marija Petričević, prof.  donosi:

                                                 O D L U K U

                                  O NEZASNIVANJU RADNOG ODNOSA                                                                

                                                                  I.

S kandidatom prijavljenim na natječaj za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje„ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za Stručnog suradnika –defektolog/logoped/psiholog, na određeno radno vrijeme. Natječaj je objavljen 12.05.2021. te je istekao 20.05.2021. godine.

                                                          Obrazloženje

Ugovor o radu nije sklopljen niti s jednim kandidatom te sukladno članku 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „ Vladimir Nazor“ Adžamovci, donosi se navedena odluka.

 

                                                                                            Ravnateljica Škole:

                                                                                          Marija Petričević,prof.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

ADŽAMOVCI, STJEPANA RADIĆA 3

35420 Staro Petrovo Selo 

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 2178/22-02/01-21-1

Adžamovci,  16.03.2021. godine

 

 PREDMET: Obavijest o natječaju za radno mjesto:

 1. SPREMAČ/SPREMAČICA- rad u  područnoj školi Laze1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice s bolovanja

Obavještavamo o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 26. veljače 2021.  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole:

Odlukom ravnateljice, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 12.03.2021. godine izabrana je:

- Branka Grganić, prodavač

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                Ravnateljica:

                                                                        Marija Petričević, prof.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

ADŽAMOVCI, STJEPANA RADIĆA 3

35420 Staro Petrovo Selo 

KLASA: 112-07/20-01-09

URBROJ: 2178/22-02/20-01

Adžamovci,  04.11.2020. godine

 

 PREDMET: Obavijest učesnicima natječaja

Obavještavamo kandidate  o rezultatima natječaja koji su objavljeni dana 08. listopada 2020.  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole:

Odlukom ravnateljice, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 30.10.2020. godine izabrani su:

1.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- rad u PŠ Gunjavci 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad

 Ivana Filipović, magistar primarnog obrazovanja na određeno puno radno vrijeme.

2.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- rad u PŠ Laze 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad

Marija Bradašić Mikolčević, magistra primarnog obrazovanja na određeno puno radno vrijeme.

3. UČITELJ/ICA  TJELESNE  KULTURE – rad u matičnoj školi 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme                                                                                                       

 David Grgić,magistar kineziologije na neodređeno puno radno vrijeme.

4. UČITELJ/ICA  LIKOVNE  KULTURE – rad u matičnoj školi 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca

Anja Slivar, magistra edukacije likovne kulture.

5. UČITELJ/ICA INFORMATIKE- rad u matičnoj i područnim školama 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme

Karolina Klarić Crljenković- magistra primarnog obrazovanja s pojačanim modulom informatike.

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                                                                                      v.r Marija Petričević,prof.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

PREDMET: Obavijest učesnicima natječaja za radna mjesta:  

Obavještavamo kandidate  o rezultatima natječaja koji su objavljeni dana 27. siječnja 2020.  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Obavijest je u prilogu:

Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST UCESNICIMA NATJECAJA.pdf

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

ADŽAMOVCI, STJEPANA RADIĆA 3

35420 Staro Petrovo Selo 

KLASA: 112-01/19-01-155

URBROJ: 2178/22-02/19-01

Adžamovci,  12. studeni 2019.

 

 PREDMET: Obavijest učesnicima natječaja za radno mjesto:  

 1. UČITELJA  LIKOVNE  KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci
 2. UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno radno vrijeme – 24 sati tjedno do povratka radnika s neplaćenog dopusta

Obavještavamo kandidate  o rezultatima natječaja koji su objavljeni dana 23. listopada 2019. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Odlukom ravnateljice, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 07. studenog 2019. godine izabrani su:

 1. UČITELJ LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj /ica na neodređeno nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno:

            Ivana Filipović, magistar primarnog obrazovanja na određeno nepuno radno vrijeme.

 1. UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do povratka radnika s  neplaćenog dopusta- 24 sati tjedno

           Monika Zirdum, mag. edukacije engleskog jezika i književnosti i mag.edukacije njemačkog jezika i književnosti.

 

                                                                                                                                                                                                                         Ravnateljica:

Marija Petričević,prof.

Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST UCESNICIMA NATJECAJA-.docx

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „Vladimir Nazor“Adžamovci

KLASA: 112-01/20-01-48

URBROJ: 2178/22-02/20-01

Adžamovci, 23.03.2020.

 Na temelju  članka 125. i članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18,98/19), te odredbi članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Adžamovci ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci, donosi

                                                                           ODLUKU

o poništenju natječaja 

I.

Poništavaju se  natječaji za radna mjesta:

 1.Učitelj/ica razredne nastave-rad u PŠ Laze, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme-40 sati tjedno do povratka radnice na rad

2. Učitelj/ica Likovne kulture- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci,

koji su objavljeni  11. ožujka 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

                                                                                    II. 

Odluku o poništenju natječaja ravnateljica donosi zbog novonastale situacije s epidemijom i nemogućnosti realiziranja natječaja i provođenja testiranja.

                                                                                   III.

Ova Odluka biti će objavljen na mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Adžamovci. 

                                                                                   IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                         Ravnateljica škole: 

                                                                                        Marija Petričević, prof.

 

PREDMET: Obavijest učesnicima natječaja za radna mjesta:

Obavještavamo kandidate  o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 11.03.2019. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole.

Obavijest je u prilogu.

Static HTML

PREDMET: Obavijest učesnicima natječaja za radno mjesto:

Učitelj kemije-na neodređeno nepuno radno vrijeme 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Obavještavamo kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 14.01.2019. na
mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči škole.

OBAVIJEST je u prilogu

Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST UCESNICIMA NATJECAJA.docx

 PREDMET: Obavijest učesnicima natječaja za radna mjesta:

 

Obavještavamo kandidate  o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 14.12.2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole.

Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST UCESNICIMA NATJECAJ3.docx

 

OBAVIJEST UČESNICIMA NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

   ADŽAMOVCI

 KLASA: 112-01/18-01-97

URBROJ: 2178/22-02/18-01

Adžamovci,  19.11.2018.

 

Adžamovci, S.Radića 3

  35420 Staro Petrovo Selo 

T   035/342-271,317

 

 

PREDMET: Obavijest  o natječaju  za radno mjesto:

 

Obavještavamo kandidate  o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 06.11.2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole.

SPREMAČICA – 1 izvršitelj /ica na neodređeno nepuno radno vrijeme-14 sati tjedno- rad u PŠ Gunjavci

Gordana Savić-Terzić, krojač

 

 

 

                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                         Marija Petričević,prof.

OBAVIJEST UČESNICIMA NATJEČAJA

OBAVIJEST UČESNICIMA NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

   ADŽAMOVCI

 KLASA: 112-01/18-01-90

URBROJ: 2178/22-02/18-01

Adžamovci,  6.10.2018.

Adžamovci, S.Radića 3

  35420 Staro Petrovo Selo 

T   035/342-271,317

 

PREDMET: Obavijest  o natječaju  za radna mjesta:

Obavještavamo kandidate  o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 15.10.2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole.

UČITELJ LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj /ica na neodređeno nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno:

Tajana Bojić, magistar primarnog obrazovanja na određeno nepuno radno vrijeme.

UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme –do povratka radnice na posao:

Ivana Rajič, mag.edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme do povratka radnika s neplaćenog dopusta:

Marija Bijelić, elektrotehničar na određeno nepuno radno vrijeme,

UČITELJ GLAZBENE KULTURE-1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme do povratka radnice na posao:

Odluka o neizboru

                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                         Marija Petričević,prof.

Priloženi dokumenti:
Odluka o neizboru.docx

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

 Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13.,152/14. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                               

                                                              N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

UČITELJA  KEMIJE,BIOLOGIJE I PRIRODE

 – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad (rodiljni dopust)

 

Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 i 94/13,152/14.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).


Uz pisanu  prijavu kandidati moraju  priložiti:

- životopis,

- diplomu,

-domovnicu,

- rodni list,

-potvrdu o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i   

 srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci),
-potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO,

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.

 

                                                                              Ravnateljica škole:

 

                                                                             Marija Petričević,prof.

 

                                                                                                       

 Klasa: 112-01/16-01-64

Urbroj: 2178/22-02/16-01

Adžamovci, 30.11.2016.

 
Static HTML

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13.,152/14.,7/17.) Osnovna škola  „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                               

N A T J E Č A J

za popunu radnih  mjesta

 

1.UČITELJA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica    na  neodređeno  nepuno radno vrijeme – 22 sata tjedno

                                                           uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

2.UČITELJA  LIKOVNE  KULTURE – 1 izvršitelj/ica    na  neodređeno  nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

                                                        uz uvjet  probnog rada od 6 mjeseci 

 3.UČITELJA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica    na  određeno  nepuno radno vrijeme – 14 sati tjedno,

                                                         do povratka radnice na posao (rodiljni,roditeljski dopust) 

 4.UČITELJA  RAZREDNE NASTAVE - rad u PŠ Laze – 1 izvršitelj/ica    na  određeno  puno radno vrijeme  -do povratka

                                                          radnice na posao (rodiljni,roditeljski  dopust)

 5.DOMAR-LOŽAČ – 1 izvšitelj/ica na određeno puno  radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja

 

 

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa: 

Pod točkama1.,2.,3.,4.
Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 i 94/13,152/14.,7/17.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).


Pod točkom 5.)
SSS- elektrotehničkog, strojarskog, elektromehaničkog  ili tehničkog smjera s  položenim  ispitom za rukovanje  centralnim grijanjem

 

Uz pisanu  prijavu kandidati moraju  priložiti:

- životopis,

- diplomu,

- domovnicu,

- rodni list,

- potvrdu o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci),
- potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO,

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole: www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“, Adžamovci, S. Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.

 

Ravnateljica škole:

Marija Petričević, prof.                                                                                                         

 

 

Klasa: 112-01/17-01-27

Urbroj: 2178/22-02/17-01

Adžamovci,  22.03.2017.

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

 Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13.,152/14. ) Osnovna škola

 „Vladimir Nazor“Adžamovci raspisuje

                                               

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

1.UČITELJA  ENGLESKOG  JEZIKA– 1 izvršitelj

    Na  određeno  nepuno radno vrijeme – 8 sati nastave tjedno  do povratka radnice na rad (-rodiljni dopust) 

 

UVJETI: 
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 i 94/13,152/14.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).


Uz  prijavu kandidati moraju  priložiti:  zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu,  rodni list,uvjerenje o nekažnjavanju- ne starije od 6 mjeseci. Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.

 

 

 

                                                                                                                                              Ravnateljica škole:

                                                                                                                                        Marija Petričević

 

                                                                                                                   

 

Klasa: 112-01/16-01-1

Urbroj: 2178/22-02/16-01

Adžamovci,  18.01.2016.

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

 Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13.,152/14. ) Osnovna škola

 „Vladimir Nazor“Adžamovci raspisuje

                                               

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

1.UČITELJA  ENGLESKOG  JEZIKA– 1 izvršitelj

    Na  određeno  nepuno radno vrijeme – 8 sati nastave tjedno  do povratka radnice na rad (-rodiljni dopust) 

 

UVJETI: 
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 i 94/13,152/14.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).


Uz  prijavu kandidati moraju  priložiti:  zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu,  rodni list,uvjerenje o nekažnjavanju- ne starije od 6 mjeseci. Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.

 

 

 

                                                                                                                                              Ravnateljica škole:

                                                                                                                                        Marija Petričević

 

                                                                                                                   

 

Klasa: 112-01/15-01-63

Urbroj: 2178/22-02/15-01

Adžamovci,  02.11.2015.

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

 Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13.,152/14. ) Osnovna škola

 „Vladimir Nazor“Adžamovci raspisuje

                                               

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih  mjesta

 

1.UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA– 1 izvršitelj

    Na puno određeno  vrijeme do povratka radnice na rad (-rodiljni dopust) 

 

2.UČITELJA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj

    Na puno određeno vrijeme do povratka radnice na rad (-rodiljni dopust)

 

UVJETI: 
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 i 94/13,152/14.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).


Uz  prijavu kandidati moraju  priložiti:  zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu,  rodni list,uvjerenje o nekažnjavanju- ne starije od 6 mjeseci Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.

 

 

 

                                                                                                                                              Ravnateljica škole:

                                                                                                                                        Marija Petričević

 

                                                                                                                     Zamjenica ravnateljice:Tonka Došlić

 

Klasa: 112-01/15-01-54

Urbroj: 2178/22-02/15-01

Adžamovci,  14.10.2015.

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35420 Staro Petrovo Selo

 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13.,152/14. ) Osnovna škola

 „Vladimir Nazor“Adžamovci raspisuje

                                               

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog   mjesta

 

1.UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj

Na puno određeno  vrijeme do povratka radnice na rad (bolovanje-rodiljni dopust) 

 

UVJETI: 
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 i 94/13,152/14.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).


Uz  prijavu kandidati moraju  priložiti:  zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu,  rodni list,uvjerenje o nekažnjavanju- ne starije od 6 mjeseci Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole: www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“, Adžamovci, S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.

 

 

 

 

Ravnateljica škole:

Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/15-01-23

Urbroj: 2178/22-02/15-01

Adžamovci, 22.04.2015.

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35420 Staro Petrovo Selo

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“Adžamovci raspisuje

                                               

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnog  mjesta

 

        

1. UČITELJA MATEMATIKE  – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-12 sati nastave tjedno

 

UVJETI: 
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 i 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).


Uz  prijavu kandidati moraju  priložiti:  zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu,  rodni list,uvjerenje o nekažnjavanju- ne starije od 6 mjeseci Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.

 

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/14-01-56

Urbroj: 2178/22-02/14-01

Adžamovci,   20.10.2014.

 

 

Na temelju članka 127. i članka 165. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.) i članka 91.  Statuta  OŠ „Vladimir Nazor“, Adžamovci ,Školski odbor  Osnovne škole  „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje:

                                            N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice  Škole

 UVJETI:

Za ravnatelja/ravnateljicu škole može biti imenovana osoba koja ima:

 • visoku ili višu stručnu spremu potrebnu za učitelja ili stručnog suradnika osnovne škole,
 • ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni  priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeće dokumente:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda o podacima evidentiranima  u evidencije HZMO-e)
 • dokaz o radnom iskustvu  na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda poslodavca)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju obvezu polaganja)
 • potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,92/11.,16/12.,86/12.,94/13.)

 Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina

Rok za podnošenje prijava je osam (8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Osnovna škola "Vladimir Nazor", Adžamovci, S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo .

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati"

 

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku četrdeset pet  (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednica Školskog odbora:

Koraljka Šimić

 

Klasa:112-01/14-01-23

Urbroj:2178/22-02/14-01

Adžamovci, 12.05.2014. 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13) 
Osnovna škola  „Vladimir Nazor“,Adžamovci raspisuje 
    

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta1.       UČITELJ RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja / rad u PŠ Laze

        2.  DOMARA-LOŽAČA                    - 1 izvršitelj  na određeno puno  radno vrijeme do povratka radnika s bolovanjaUVJETI za zasnivanje radnog :


Pod točkom 1.)
Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 59/90, 27/93, 7/96).

Pod točkom 2.)
SSS- elektrotehničkog, strojarskog, elektromehaničkog  ili tehničkog smjera s  položenim  ispitom za rukovanje  centralnim grijanjem

 


Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, diplomu, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci, a za radno mjesto pod točkom 2. i dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja. Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu na vraćamo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, priložiti dokaz o nezaposlenosti.


Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo

 

                                                                                                Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/13-01-18

Urbroj: 2178/22-02/13-01

Adžamovci,   02.05.2014.

 

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

 Stjepana Radića 3, Adžamovci

35420 Staro Petrovo Selo

 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13.,152/14. ) Osnovna škola

 „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                               

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

1. UČITELJA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 12 sati nastave tjedno   

 

UVJETI: 
Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 i 94/13,152/14.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).


Uz pisanu  prijavu kandidati moraju  priložiti:

- životopis,

- diplomu,

-domovnicu,

- rodni list,

-potvrdu o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i   

 srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci),
-potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO,

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.

 

 

 

 Ravnateljica škole: Marija Petričević

 

                                                                                                                   

 

Klasa: 112-01/16-01-50

Urbroj: 2178/22-02/16-01

Adžamovci, 25.10.2016.


 

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR»  Stjepana Radića 3, Adžamovci  raspisuje

 

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta U PODRUČNOJ ŠKOLI  LAZE

 

 

Spremača/spremačice – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu -14 sati

                                    tjedno do povratka radnice s bolovanja.

 

Uvjet:

 

-  završena osnovna škola

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

- životopis,

-dokaz o stručnoj spremi,

-domovnicu,

-potvrdu o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i

 obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci),

-potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO,

-kandidati koji se pozivaju na prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju

 priložiti propisane dokaze o tom statusu .

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog

zavoda za zapošljavanje i Škole.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole www.os-vnazor-adzamovci.skole.hr

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,S.Radića3, Adžamovci,S.Radića 3, 35420  Staro Petrovo Selo.

 

 

 Ravnateljica

 Marija Petričević,prof.

 

 Klasa: 112-01/16-01-

 Urbroj: 2178/22-02/16-01

 Adžamovci,   24.10.2016.


N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

        Spremačica – 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja.

 

Uvjeti 

 

          -  završena osnovna škola

 Uz prijavu treba priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o završenoj  školi, domovnicu,  uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci . Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, priložiti dokaz o nezaposlenosti.

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo.

 

 

                                                                                                              Ravnateljica

                                                                         Marija Petričević

 Klasa: 112-01/13-01-16

 Urbroj: 2178/22-02/13-01

 Adžamovci,   18.04.2014.


Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35420 Staro Petrovo Selo

 

 

       Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

    (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13. ) Osnovna škola

     „Vladimir Nazor“Adžamovci raspisuje

                                               

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnog  mjesta

 

        

1. UČITELJA MATEMATIKE  – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-12 sati nastave tjedno

 

                                                                    

 

 Uvjeti - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12.126/12.94./13.)

 

Uz prijavu treba priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o završenoj  školi, domovnicu,  uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci. Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo

 

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/14-01-4_

Urbroj: 2178/22-02/14-01

Adžamovci,   30.01.2014.


 

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35420 Staro Petrovo Selo

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13. ) Osnovna škola

    „Vladimir Nazor“Adžamovci raspisuje

                                               

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnih  mjesta

 

        

1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme-do povratka radnice s

                                                                        rodiljnog dopusta – rad u PŠ Drežnik

2. DOMARA-LOŽAČA                    - 1 izvršitelj  na određeno puno  radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja

 

                                                                    

 

 Uvjeti - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12.126/12.94./13.)

 

Posebni uvjeti:

Pod točkom 2. – SSS- elektrotehničkog, strojarskog, elektromehaničkog  ili tehničkog smjera s položenim            

                                     ispitom za rukovanje  centralnim grijanjem

 

Uz prijavu treba priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o završenoj  školi, domovnicu,  uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, a za radno mjesto pod točkom 2. i dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja . Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo

 

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/13-01-49

Urbroj: 2178/22-02/13-01

Adžamovci,   09.10.2013.

 

 


 

Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci

KLASA: 602-02/13-01-66

URBROJ: 2178/22-02/13-01
U Adžamovcima, 30.09.2013.

 

OŠ „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

Javni poziv za radno mjesto:
1. Pomagač u nastavi za učenike s poteškoćama
- 1 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme

     - Stručna sprema: VŠS ili prvostupanjska, SSS – gimnazijskog smjera
     - Kandidati moraju priložiti slijedeće dokumente:

1. Životopis
2. Domovnicu
3. Rodni list
3. Diplomu ili svjedodžbu
4. Potvrdu o nekažnjavanju

 Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku  jer  istu  ne vraćamo.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Nova Gradiška  i   na mrežnim  stranicama i oglasnoj  ploči Škole.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.
Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Vladimir Nazor“, S.Radića 3, Adžamovci,

35420 Staro Petrovo Selo

 

Osobe će se zaposliti po programu JAVNOG RADA „MLADI ZA MLADE“ – POMAGAČI U NASTAVI.
Ovom mjerom pruža se podrška uključivanju djece s poteškoćama u učenju i djece romske nacionalne manjine u redovan obrazovni sustav. Također se pruža podrška uključivanju teško zapošljivih mladih osoba sa završenim gimnazijskim obrazovanjem kao i mladih osoba prvostupnika na tržište rada te sjedanju prvog zanimanja za osobe bez radnog staža gimnazijskog obrazovanja.

Ciljanu skupinu čine sve nezaposlene mlade osobe do 29 godina gimnazijskog obrazovanja i sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja bez obzira na radni staž. Potrebno je da su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i da su potpisale

Profesionalni plan zapošljavanja.
Trajanje financiranja: do kraja školske godine – lipanj 2014.

                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                            Marija Petričević

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35420 Staro Petrovo Selo

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“Adžamovci raspisuje

                                               

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnog  mjesta

 

        

1. UČITELJA MATEMATIKE  – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-12 sati nastave tjedno

 

                                                                    

 

 Uvjeti - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12.126/12.94./13.)

 

Uz prijavu treba priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o završenoj  školi, domovnicu,  uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci. Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo

 

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/13-01-44

Urbroj: 2178/22-02/13-01

Adžamovci,   04.09.2013.

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje

 

 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12.126/12.,94./13. ) Osnovna škola

„Vladimir Nazor“Adžamovci raspisuje

                                              

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

        

1. KUHARICA  – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme,  (do povratka radnice na rad sa

                                  rodiljnog/roditeljskog dopusta)

 

                                                                    

 

 Uvjeti - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12.126/12.94./13.)

 -SSS-kuhar

 

Uz prijavu treba priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o završenoj  školi, domovnicu,  uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci. Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35420 Staro Petrovo Selo

 

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/13-01-34

Urbroj: 2178/22-02/13-01

Adžamovci,   20.08.2013.

 


 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                              

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnog  mjesta

 

        

1. SPREMAČICE  – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme,  (zamjena za bolovanje)

 

                                                                     

 

 Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12.)

 -najmanje završena osnovna škola

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o završenoj  školi, domovnicu,  preslik radne knjižice

uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci. Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu  ne vraćamo.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

 

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/13-01-19

Urbroj: 2178/22-02/13-01

Adžamovci,   04.03.2013.


Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                              

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnih  mjesta

 

        

1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, do povratka

                                                                        zaposlenice s rodiljnog dopusta- rad u PŠ Bodovaljci

2.UČITELJ MATEMATIKE                   - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 12 sati nastave tjedno

                                                                     

 

 Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12.)

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

 

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

 

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/13-01-1

Urbroj: 2178/22-02/13-01

Adžamovci,   16.01.2013.


Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.16/12.,86/12. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                              

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

        

1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta- rad u PŠ Bodovaljci

                                                                    

 

 Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12.)

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

 

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

 

 

 

Ravnateljica škole:

Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/12-01-84

Urbroj: 2178/22-02/12-01

Adžamovci,   18.09.2012.

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

2. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme -6 sati nastave tjedno

3.UČITELJA MATEMATIKE - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 12 sati nastave tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12.)

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

Ravnateljica škole:

Marija Petričević

Klasa: 112-01/12-01-73

Urbroj: 2178/22-02/12-01

Adžamovci, 21.08.2012.

 


 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje


 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                              

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnih mjesta

 

        

1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA  – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

2. STRUČNI SURADNIK-KNJIŽNIČAR- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

 

 

 Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.)

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

 

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

 

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/12-01-43

Urbroj: 2178/22-02/12-01

Adžamovci,   20.03.2012.

 Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                              

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnog  mjesta

 

        

1.  UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA  – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

 

 Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.)

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

 

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

 

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/12-01-27

Urbroj: 2178/22-02/12-01

Adžamovci,   06.03.2012.

 


 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                              

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnog  mjesta

 

        

1.  UČITELJA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

                                                                          -  rad u PŠ Bodovaljci

 

 Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.) od rednog broja 1. do 2. , uvjeti pod rednim brojem 3. osnovna škola.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

 

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/12-01-20

Urbroj: 2178/22-02/12-01

Adžamovci,   20.02.2012.

 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                              

 

                                                                 N A T J E Č A J

                                                           za popunu radnog  mjesta

 

        

1.  UČITELJA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

                                                                          -  rad u PŠ Bodovaljci

2. STRUČNI SURADNIK-KNJIŽNIČAR- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

3. SPREMAČICA – na određeno nepuno radno vrijeme -3,4 sata dnevno (zamjena za bolovanje)

                                   -rad u  PŠ Bodovaljci

 

 Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.) od rednog broja 1. do 2. , uvjeti pod rednim brojem 3. osnovna škola.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

 

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

 

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/12-01-_18_

Urbroj: 2178/22-02/12-01

Adžamovci,   07.02.2012.

 


Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje

 

 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                              

 

N A T J E Č A J

 za popunu radnog  mjesta

 

        

1.  UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

2.  UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme - 6 sati nastave tjedno 

3.  UČITELJ  MATEMATIKE  - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme -12 satinastave tjedno  

 

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11.)

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

 

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

 

 

                                                                            Ravnateljica škole:

                                                                         Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/12-01-1

Urbroj: 2178/22-02/12-01

Adžamovci,   16.01.2012.


Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422 Zapolje

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci raspisuje

                                               

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

        

1.      SPREMAČICE  - 1 izvršitelj na neodređeno skraćeno radno vrijeme (2,8 sati dnevno) rad u PŠ Gunjavci –uz uvjet probnog rada

                                                       

 

Uvjeti: završena osnovna škola

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

 

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

 

 

 

 

Ravnateljica škole:

Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/11-01-96

Urbroj: 2178/22-02/11-01

Adžamovci, 28.11.2011.


Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422  Zapolje

 

 

 

Na temelju  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci  raspisuje

                                              

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

        

 1. UČITELJ MATEMATIKE - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

                                                       

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87./08.,86/09.,92/10.105/10., 90/11.)

Uz prijavu  treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik  i potvrdu o

nekažnjavanju.

Na oglašeno  radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava  je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje   Škole .

Prijave s dokazima dostaviti   na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci,S.Radića 3, 35422 Zapolje

             

 

 

                                                                                                                 Ravnateljica škole:

                                                                                                                  Marija Petričević

 

Klasa: 112-01/11-01-74

Urbroj: 2178/22-02/11-01

Adžamovci,  27.10.2011. 

Osnovna škola  «VLADIMIR NAZOR» 

Adžamovci, Stjepana Radića 3

35422  Zapolje

Na temelju  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Adžamovci  raspisuje

                                              


N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 1. STRUČNI SURADNIK-KNJIŽNIČAR- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme ( zamjena za rodiljni dopust) 
 2. UČITELJ GEOGRAFIJE -  1 izvršitelj na neodređeno skraćeno  radno vrijeme 16 sati nastave tjedno
 3. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE- neodređeno puno radno vrijeme rad u PŠ Drežnik
 4. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE – na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust rad u PŠ Gunjavci    
 5. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE - na određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) rad u MŠ Adžamovci
 6. SPREMAČICA – na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87./08.,86/09.,92/10.105/10., 90/11.)

Uz prijavu  treba priložiti: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi-preslik, domovnicu- preslik  i potvrdu o nekažnjavanju.

Na oglašeno  radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Neprovodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok  za podnošenje prijava  je osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole .

Prijave s dokazima dostaviti  na adresu OŠ „Vladimir Nazor“,Adžamovci, S.Radića 3, 35422 Zapolje

             

Ravnateljica škole:

Marija Petričević

Klasa: 112-01/11-01-74

Urbroj: 2178/22-02/11-01

Adžamovci, 11.10.2011.

preskoči na navigaciju